• Liễu tri cục lạc
  • tụng chú lăng nghiêm
  • thích pháp hòa
  • sự hành trì hằng ngày - thích pháp hòa

Diệu Âm

[MP3] – Kinh Nhạc

Bài Mới

THI CA 15 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊNH HUỆ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH QUẢ BỒ ĐỀ NIẾT BÀN

đạo ca chương 15

Phiên âm: Tông diệc thông, thuyết diệc thông Định tuệ viên minh bất trệ không Phi đản ngã kim độc đạt liễu Hằng sa chư Phật thể giai đồng Dịch nghĩa: Chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc Định tuệ tròn, sẽ không vướng CÓ và KHÔNG Không riêng tôi, có …

Chi tiết »

Thiện Nguyện

December, 2020

August, 2020

June, 2020

March, 2020

January, 2020

December, 2019

November, 2019

October, 2019