Buddhahome

11 LOẠI NHÂN DUYÊN KIẾP TRƯỚC AI CŨNG NÊN BIẾT

11 LOẠI NHÂN DUYÊN KIẾP TRƯỚC AI CŨNG NÊN BIẾT

1.️. Người kiếp này may mắn có địa vị, được quyền cao chức trọng, là người có quyền, có thế: Bởi Kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật Pháp Tăng mà đến. 2.️. Người kiếp này giàu sang phú quý: Thì Kiếp trước cũng đều …

Xem Ngay

10 VIỆC KHÔNG THỂ ĐỢI TRONG ĐỜI NGƯỜI…!!!

10 VIỆC KHÔNG THỂ ĐỢI TRONG ĐỜI NGƯỜI

Đời người có rất nhiều việc bỏ lỡ mất sẽ làm thay đổi vận mệnh của bản thân và không kịp bù đắp lại được. Khi không thể bù đắp lại được người ta sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc. Những năm tháng về già lại càng cảm thấy …

Xem Ngay

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC là ngày Thập Trai, quý vị nhớ ăn chay, giữ giới, trì tụng Kinh Địa Tạng, làm các việc thiện và tránh các việc ác để tăng trưởng công đức lành. “Lại vầy nữa, này Phổ Quảng Trong mỗi tháng những ngày : …

Xem Ngay

BỆNH VÔ CẢM

bệnh vô cảm

Có được một xã hội văn minh, hiện đại ngày nay một phần lớn cũng là do những phát minh vĩ đại của con người . Một trong số đó chính là sự sáng chế ra rô-bốt, và càng ngày, rô-bốt càng được cải tiến cao hơn, tỉ mỉ hơn …

Xem Ngay

KÍNH HIẾU CHA MẸ

Kính hiếu cha mẹ

Như đã biết, nếu không có cha mẹ sanh thành dưỡng dục, thì không có chúng ta ở trên quả đất nầy. Quả thật vậy: Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn  chảy ra, Một lòng thờ Mẹ kính Cha, Cho tròn chữ Hiếu mới …

Xem Ngay

Nghề Vợ Chồng

Nghề vợ CHồng

Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là một nghề?… Vào ngày 7 tháng 1 năm 2008, có một người Mỹ gốc Việt, 38 tuổi …

Xem Ngay

Suối Nguồn Của Báo Hiếu

Suối nguồn của báo hiếu

Khi nghĩ về công ơn sanh thành dưỡng dục, thì chúng ta đã tạo nên một mạch nguồn của ân đức, của nghĩa trọng tình sâu, của dòng tâm thức luân lưu bất diệt. Một suối nguồn của thơ ca, của tiếng nhạc trầm hùng, lúc sâu lắng lúc thì …

Xem Ngay

Tại Sao TAM BẢO Là Ba Ngôi Quý Hiếm

tại sao tam bảo là 3 ngôi quý hiếm

Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng là ba ngôi báu quý hiếm nhất trên đời này vì Tam Bảo là cội nguồn của mọi phước báu thế gian và xuất thế gian cho tất cả chúng sanh. Đức Thích Tôn trong kinh Niệm Phật Ba La Mật thuyết: “Tam …

Xem Ngay

TÍN TÂM CÚNG DƯỜNG TĂNG BẢO

Tín Tâm Cúng Dường Tăng bảo

Cúng dường là một trong những pháp phổ quát nhất trong Phật giáo. Đức Phật và Thánh đệ tử là những ruộng phước tối thắng cho chư thiên và loài người tín tâm cúng dường, làm xuất sinh vô lượng phước báu thấm nhuần khắp nơi. Tuy nhiên, nay là …

Xem Ngay

Thực Hành Hạnh Bố Thí

Thực Hành Hạnh bố thí

Ngay từ buổi đầu giáo đoàn mới thành lập, Đức Phật đã dạy: “Hãy ra đi, các Tỳ-kheo, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên …

Xem Ngay