Buddhahome

HÃY TÔN VINH CHA MẸ TRONG TRÁI TIM

Hãy tôn trọng cha mẹ

Mỗi bước chân là Pháp thoại, mỗi bước chân là tình thương. Người Thầy nào cũng muốn đệ tử của mình đi được những bước chân như vậy. Nếu thương Thầy thì ta phải đi như vậy. Và đại chúng cũng muốn ta đi như vậy. Thầy và đại chúng …

Xem Ngay

Tìm hiểu về Kinh Dược Sư

tim hieu ve kinh duoc su

Thế giới của đức Phật Dược Sư cũng được gọi là “thế giới Cực Lạc” vì các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống trong sự an lành và siêng làm việc thiện ích, dưới sự hướng dẫn của Phật và Bồ-tát. Cõi Phật Dược Sư còn gọi …

Xem Ngay

Đạo ở Đời

Đạo ở Đời

Bằng lòng từ bi và trí tuệ, bên cạnh việc luôn khuyến khích chúng sanh hướng đến mục đích tối hậu là giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi, đức Phật cũng không quên nhắc nhở các đệ tử của mình, đặc biệt là hàng cư sĩ tại gia …

Xem Ngay

MƯỢN HOA CÚNG PHẬT

Mượn Hoa Cúng Phật

Ngày xưa có một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Không ai nuôi nấng, cô phải đi ăn xin ngoài chợ. Khi màn đêm buông xuống, cô lấy chiếu quấn vào người nằm ngủ đơn côi giữa những túp lều ngoài chợ. Mùa Phật Đản năm ấy, nghe …

Xem Ngay

Thâm Ý Qua Hình Tượng PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà

Thâm Ý Quan Hình Tượng PHẬT A DI ĐÀ DANH HIỆU. – Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được. …

Xem Ngay

Thâm Ý Qua Hình Tượng BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Thâm Ý Qua HÌnh Tượng Bồ Tát Địa Tạng

Địa Tạng có nghĩa an nhẫn, bất động như đại địa; tư duy sâu xa kín đáo như kho tàng bí mật. Các vị Bồ-tát khác phần nhiều hiện thân cư sĩ, đặc biệt Bồ tát Địa Tạng hiện thân vị Tỳ-kheo. Bởi vì bản nguyện của Ngài là cứu …

Xem Ngay

Thâm Ý Qua Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Ý Nghĩa qua hình tượng quán thế âm bồ tát

Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ. Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân của đức từ bi. Muốn nói lên tình thương chân thành tha thiết nhất trong con người, không tình thương nào qua …

Xem Ngay

Tu Là Tìm Lỗi Của Chính Mình

tu là tìm lỗi của chính mình

TU THÌ PHẢI SỬA THÌ MỚI LÀ TU: Sửa tính tham lam thành bố thí. Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ. Sửa tính ích kỷ thành vị tha. Sửa tính vô tâm thành hòa nhã. Sửa tính cố chấp thành buông xả. Sửa tính khinh khi thành kính mến. …

Xem Ngay

NGƯỜI MÙ CẦM NGỌN ĐÈN TRONG ĐÊM….!

thầy pháp hòa

Mặc dù bị mù, người đàn ông vẫn luôn cầm chiếc đèn đã thắp sáng mỗi khi đi đường. Lí do nghe xong khiến ai cũng thấm thía. Tại một thị trấn nhỏ ở một nơi xa xôi trên thế giới, có một người đàn ông mù sống một mình. …

Xem Ngay