Tu Là Tìm Lỗi Của Chính Mình

TU THÌ PHẢI SỬA THÌ MỚI LÀ TU:

Sửa tính tham lam thành bố thí.

Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ.

Sửa tính ích kỷ thành vị tha.

Sửa tính vô tâm thành hòa nhã.

Sửa tính cố chấp thành buông xả.

Sửa tính khinh khi thành kính mến.

Sửa tính cao ngạo thành khiêm tốn.

Sửa tính hẹp hòi thành bao dung.

Sửa tính bi quan thành tích cực.

Sửa tính lười biếng thành siêng năng.

Sửa tính hơn thua thành nhẫn nhịn.

Sửa tính si mê thành trí tuệ.

𝐓𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐚𝐢?

Tu với ông bà cha mẹ của chúng ta, phải có lòng hiếu thảo. Tu với anh chị em của chúng ta, phải biết yêu thương, nhường nhịn, kính trên bảo dưới, phải sống tròn đạo nghĩa vợ chồng và trách nhiệm với con cái.

Tu với những người xung quanh chúng ta, hoan hỷ hòa nhã, đối xử tốt với mọi người. Tu với công việc của chúng ta, hãy làm tốt công việc của mình dù là những việc nhỏ nhặt nhất nên có câu “Trước khi tu Phật hãy tu nhân, hành chân và tập nhẫn nại!”

Cầu cho tất cả mọi người mỗi ngày, đời này, kiếp kiếp đều được học Chánh pháp để vượt thoát sinh tử luân hồi.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT