Số tiền đã nhận

Cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Mình sẽ cật nhật chính xác số tiền mình đã nhận tại đây

Tên người gửi Hình thức Số Tiền Ngày nhận
Dấu tên chuyển khoản 500.000đ

số tiền đã nhận

21/12/2019
Nguyễn Thị Thanh Lan tiền mặt 100$

quyên góp

17/11/2019
Bạn Hậu tiền mặt 500.000đ

 

27/10/2019
Nhóm bánh bèo( Trang, Tâm,Hà, Bụp, Thịnh, Trung…) Tiền mặt 5.200.000đ

tong so tien dong gop

01/03/2020

Check Also

mái ấm chùa diệu pháp

Mái Ấm Diệu Pháp 27/10/2019

Quyên Góp Được 30kg Gạo, 50 cái áo thun, 1 triệu tiền mặt gửi tặng …