Chơi Bài Không Có Tội, Nhưng Là Nhân Gây Các Tội – Vấn Đáp Thầy Thích Pháp Hòa

Vậy thì chơi bài có tội gì, tiền của anh anh chơi thôi nhưng ở đây bài lúc chơi không có tội nhưng mà nó là nhân gây các tội.

Ví dụ:

Anh thua quá rồi anh làm gì, anh đi mượn mà khi anh mượn anh dám nói thiệt không, anh dám nói tôi chơi bài thua quá không,

Không ! trời ơi má con bển đau, giờ cần tiền mổ gấp.

Chùa bị hoài chứ gì, đây bữa hôm mấy tuần mấy trước con bữa sắp sửa lên đắp y làm lễ, có ông chạy dô thầy ơi cứu con thầy má con bệnh nặng việt nam mổ mà hổng có tiền, mà bây giờ cần gởi tiền gấp thầy cho con mượn 2000$

Lúc đó làm gì có tiền mà đắp y lên làm lễ mình nghĩ trong bụng, ông này chắc cũng 70 – 80% nói dốc rồi nhưng nếu mà mình không đưa thì cái tâm của mình nó không yên, rủi má ông bệnh thiệt thì sao, thôi người ta mới cúng năm trăm

Đấy thôi giờ đưa cho chú đỡ ổng đi luôn không có trở lại đâu

Thì Pháp Hòa mới thưa đại chúng thì cái đánh bài nó không có tội, tiền của mình mà, nhưng mình nó là gây cái nhân để gây các tội

thứ nhất là tội nói dóc.

tội lừa gạt rồi

Rồi cuối cùng mà cần quá thì bắt đầu gì ăn cắp ăn trộm, đúng không

Ăn cắp đồ của gia đình mình ăn cắp tiền của gia đình mình rồi cà thẻ

Mà cái người mà cờ bạc rồi á thì bắt đầu tính tình đời sống không còn dễ thương nữa

Thật ra mấy cái đó là bản thân mình thôi, nếu mình làm cái đó thì mình tổn hại đến bản thân mình và khi bản thân mình tổn hại thì người thân mình cũng phải chịu trách nhiệm không lẽ ta bỏ mình chết, thì người ta phải cứu mình

Mà thua đại chúng chùa nhận không biết bao nhiêu thơ, không biết bao nhiêu cú phone, không biết bao nhiêu những người phật tử lên chùa khóc lóc chỉ vì người thân họ lâm vào con đường cờ bạc tài sản mất mát gia đình ly tán

Mà chưa có không một người nào mà vỗ ngực xưng danh tôi làm giàu nhờ cờ bạc hết á, mà người nào cũng tự hào là tàn mạt nhờ nó.

Gia đình tui không còn gì hết cũng nhờ nó đúng không ?

Thành thử ra cái đó, chữ phạm giới không có nghĩa là Phật bắt tội gì mình, nghĩa là mình vi phạm cái điều gì mà nó không đúng thì nó hại cho mình vậy thôi, chứ phật không có bắt tội ai hết á

Quý vị nhớ là cái chữ tội trong phật giáo á không có nghĩa là có một ông thần ông phật nào ngồi đó chờ mình phạm lỗi bắt mình cái ông đâu có rảnh.

Ổng đâu có quởn kiểu đó đâu mà tại sao ông rảnh đâu mà cứ đi bắt tội chửi tội, đây là gì chửi tội là gì khi mình biết cái gì sai mà mình vẫn làm gọi là phạm tội anh biết cái đó sai mà anh vẫn làm thì kêu phạm tội chứ có gì đâu, anh sơ ý mà anh làm thì gọi là phạm lỗi mà không biết làm.