Phật Giáo Và Đời Sống

Bông Hoa Đẹp Nhất

bong hoa đẹp nhất

Đã từ lâu rồi, tôi thường nhờ một người cung cấp cho tôi những bông hồng làm bằng vải để cài lên ve áo khoác mỗi ngày chủ nhật. Với tôi đó là một cử chỉ trân trọng và đã trở thành thông lệ. Tuy một ngày chủ nhật nọ, …

Xem Ngay

Chuyện Một Vị Sư Ở Chùa Hương

vị sư chùa hương

Người ta truyền tụng rằng tại Nam Thiên Đệ Nhất Động có một vị sư tu hành đắc đạo. Có lúc sư ngồi thiền cả tháng, không ăn không uống, không lay động để thể hiện trí tuệ dũng mãnh của của Phật. Có lúc ngài tụng Kinh Hoa Nghiêm, …

Xem Ngay

Cám ơn hoa đã vì ta nở

cám ơn hoa đã vì ta nở

Lời tác giả: Bài này đã viết cách nay gần 3 năm. Nay trích đăng lại gửi đến các báo và trang lưới điện toán, đặc biệt kính tặng Tăng thân Làng Mai vừa bị trục xuất khỏi tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam ngày 27.9.2009. Nội …

Xem Ngay

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng

Tất cả chúng ta hãy đồng khích lệ lẫn nhau. Người xưa nói “nhiên tắc thánh nhân, thường thọ thiên hạ chi trách” là người tốt, học thánh hiền, đi con đường chánh pháp, ắt sẽ có nhiều người đố kỵ, hủy báng, nhục mạ, chúng ta phải chịu trách …

Xem Ngay

Sự tha thứ

sự tha thứ

Xin hãy dành một thời gian ngắn để đọc những lời chia sẻ sau: Sự tha thứ là gì? “Tha thứ là một hình thái của hiện thực. Nó không có nghĩa là từ chối, giảm thiểu, hoặc biện minh cho những gì người khác đã làm cho bạn hoặc …

Xem Ngay

Hạnh phúc trong tầm tay bạn

hạnh phúc trong tầm tay bạn

Người càng cao tuổi càng hiểu được “hạnh phúc” rất đáng trân trọng, và cũng hiểu rõ mỗi con người không luôn có đủ hạnh phúc, hơn một nữa là tương quan trực tiếp với cá tánh của bạn, về vấn đề bạn có tài sản nhiều hay ít không …

Xem Ngay