Thơ

Ánh Đạo Vàng – Liên Hương

ánh đạo vàng

Ánh Đạo Vàng – Từ ngàn xưa hơn hai ngàn năm trăm năm về trước, nơi thành Ca Tỳ La Vệ thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, Người xuất hiện như một chân lý bất diệt về sự giải thoát sinh tử đưa chúng sinh về thế giới an …

Chi tiết »

BẾN SÔNG TRĂNG

bến sông trăng

Trăng nghiêng như một con đò,  Làm chiếc thuyền nhỏ nhấp nhô ngang trời. Ta còn đi giữa dòng đời, Giật mình mới biết trăng vời đầu non. Muốn làm một chiếc thuyền con, Chuyến đò Bát Nhã sang ngang bến đời. Trăng khuya đã ngang lưng trời, Tóc sương …

Chi tiết »

Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu (Đường triều) Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản Bạch vân thiên tải không du du Tịnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ Phương thảo thê thê Anh Vũ châu …

Chi tiết »