Lửa Từ Bi – Vũ Hoàng Chương

Lửa, lửa cháy ngát tòa SEN

Tám chín phương nhục thể trần thân

Hiện thành Thơ quỳ cả xuống

Hai vầng sáng rưng rưng

Đông tây nhòa lệ ngọc

Chắp tay đón một mặt trời mới mọc

Ánh đạo vàng phơi phới đang bừng lên dâng lên

Ôi! Đích thực hôm nay trời có mặt

Giờ là giờ hoàng đạo nguy nga

Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt

Nhìn nhau tình huynh đệ bao la

Nam mô Đức Phật Di Đà

Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay

Thương chúng sinh trầm luân bể khổ

Người rẻ phăng đêm tối đất dày

Bước ra Người nhập định ngước về tây

Rọi hết lửa vào xương da bỏ ngỏ

Phập pháp chẳng rời tay

Sáu ngả luân hồi đâu đó

Mang mang cùng hơi thở

Tiếng nấc lên từng nhịp bánh xe quay

Không khi vặn mình theo

Khóc òa lên hởi gió

Người siêu thăng giông bão lắng từ đây

Bóng người vượt chín tầng mây

Nhân gian mát rượi bóng cây Bồ đề

Ngọc hay đá tưởng chẳng cần ai tạc

Lụa hay tre nào khiến bút ai ghi

Chỗ Người ngồi là một thiên thu tuyệt tác

Trong vô hình sáng chói nét từ bi

Rồi đây, rồi mai sau còn chi

Ngọc đá cũng thành tro

Lụa tre dần mục nát

Với thời gian, lê vết máu qua đi

Còn mãi chứ, còn trái tim Bồ tát

Dọi hào quang xuống tận ngục A tì

Ôi ngọn lửa Huyền Vi

Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác

Từ cõi Vô Minh hướng về Cực Lạc

Vầng điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác

Thơ cháy tan theo với lời Kinh

Tụng cho nhân loại hòa bình

Trước sau bền vững tình huynh đệ này

Thổn thức nghe lòng trái đất

Mong thành quả phúc về cây

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật

Đồng loại chúng con nắm tay nhau tràn nước mắt

Tình thương hiện tháp chín tầng xây ./.