Trung Nguyễn

Đình Xuân Canh

Đình Xuân Canh

Đình Xuân Canh còn có tên gọi khác là đình Thượng Lão, Xuân Canh là vùng đất cổ. Xưa kia đây là rừng rậm, trải qua bao đời khai phá tạo dựng nên xóm làng trù phú. Đình Xuân Canh còn là nơi tưởng niệm Sơn thần Cao Sơn Đại …

Xem Ngay

Phủ Mẫu Mộc Hoàn ở Hà Nam

Phủ Mẫu Mộc Hoàn ở Hà Nam

Với cảnh quan tâm linh tín ngưỡng trang nghiêm, đền Phủ Mẫu Mộc Hoàn đang là điểm du lịch tâm linh của người dân thập phương về chiêm bái, cũng là nơi phát huy và gìn giữ tín ngưỡng thờ Mẫu tốt đẹp của dân tộc Việt từ bao đời …

Xem Ngay

Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác

Thiền Viện Trúc Lâm Chánh Giác

I. Nhân duyên hình thành thiền viện Vào những năm cuối thế kỷ 20, với công cuộc phục hưng Thiền tông Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng thượng Thanh hạ Từ đã viết thêm vào những trang vàng rực rỡ cho lịch sử Phật giáo Việt Nam. Hơn 40 năm …

Xem Ngay

KHẨU TRUYỀN SAO

Khẩu Truyền Sao

LỜI NÓI ĐẦU Khẩu Truyền Sao (口傳鈔), tác phẩm gồm 3 quyển, do vị Tăng người Nhật là Giác Như Thượng nhân (覺如上人, 1270-1351), trụ trì Bản Nguyện Tự (本願寺), Tông chủ đời thứ ba Tịnh độ Chân tông, biên soạn vào năm Nguyên Hoằng thứ nhất (元弘, 1331), lúc …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Thuật Ngữ

Kinh Vô Ngã Tướng

THUẬT NGỮ -ooOoo- [A] Abhiññā: Năng lực cao siêu. Có sáu abhiññā, lục thông: 1. thần túc thông; 2. nhãn thông; 3. nhĩ thông; 4. tha tâm thông, khả năng đọc được tư tưởng của người khác; 5. túc mạng thông, khả năng hồi nhớ các tiền kiếp; 6. Lậu …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thuần Hóa Tuệ Minh Sát

Kinh Vô Ngã Tướng

THUẦN HÓA TUỆ MINH SÁT -ooOoo- Bản chánh kinh Anattalakkhaṇa Sutta, Vô Ngã Tướng, được chia làm bốn phần. Phần đầu đề cập đến lời dạy rằng “năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, có chiều hướng gây đau khổ và, bởi vì không thể điều khiển và kiểm soát …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Mười Một Phương Vô Thường

Kinh Vô Ngã Tướng

MƯỜI MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN TÁCH NGŨ UẨN -ooOoo- Yā kāci vedanā, atītānāgatapaccuppannā ajjhattā vā bahiddhā vā oḷārikā vā sukhumā vā hīnā vā paṇītā vā yā dūre santike vā sabbā vedanā, netaṁ mama neso hamasmi na meso attāti. Evametaṁ yathābhūtaṁ sammappaññāya daṭṭhabbaṁ. “Tất cả thọ, dầu ở quá khứ, vị …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: PHÂN TÁCH ÐẶC TÁNH VÔ THƯỜNG

Kinh Vô Ngã Tướng

PHÂN TÁCH ÐẶC TÁNH VÔ THƯỜNG -ooOoo- Vedanā niccā vā aniccā vāti. Aniccā bhante. Yampanāniccaṁ dukkhaṁ vā taṁ sukhaṁ vāti. Dukkhaṁ bhante. Yampanāniccaṁ dukkhaṁ vipariṇāma dhammaṁ kallaṁ nu taṁ samanupassituṁ etaṁ mama esohamasmi eso me attāti. No hetaṁ bhante. Ðức Thế Tôn hỏi: “Thọ là thường còn hay vô thường?” …

Xem Ngay