Trung Nguyễn

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thấy Vô Ngã

Kinh Vô Ngã Tướng

THẤY VÔ NGÃ -ooOoo- Tất cả những thành phần cấu tạo ngũ uẩn đều vô ngã. Nhìn xuyên qua những đặc tính của các uẩn ta thấy điều nầy trở thành hiển nhiên. Bản Chú Giải mô tả những đặc tính ấy như sau: Không vâng lời làm theo ý …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: THỨC

Kinh Vô Ngã Tướng

THỨC -ooOoo- Viññāṇaṁ bhikkhave anattā; viññāṇañca h’idaṁ bhikkhave attā abhavissa nayidaṁ viññāṇaṁ ābādhāya saṁvatteyya. Labbhetha ca viññāṇe evaṁ me viññāṇaṁ hotu evaṁ me viññāṇaṁ ahosīti. Yasmā ca kho bhikkhave viññāṇaṁ anattā tasmā viññāṇaṁ ābādhāya saṁvattati na ca labbhati viññāṇe evaṁ me viññāṇaṁ hotu evaṁ me viññāṇaṁ mā ahosīti. “Nầy chư …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: TƯỞNG VÀ HÀNH

Kinh Vô Ngã Tướng

TƯỞNG VÀ HÀNH -ooOoo- Saññā bhikkhave anattā saññā ca h’idaṁ bhikkhave attā abhavissa nayidaṁ saññā ābādāya saṁvatteyya labbhetha ca saññāya ‘evaṁ me saññā hotu, evaṁ me saññā mā ahosīti.’ Yasmā ca kho bhikkhave saññā anattā tasmā saññā ābādhāya saṁvattati. Na ca labbhati saññāya evaṁ me saññā hotu evaṁ me saññā …

Xem Ngay

Kinh Vô Tướng Ngã – Chương: THỌ

Kinh Vô Ngã Tướng

THỌ -ooOoo- Vedanā bhikkhave anattā, vedanā ca hidaṁ bhikkhave attā abhavissa nayidaṁ vedanā ābādhāya saṁvatteyya labbhetha ca vedanāya evaṁ me vedanā hotu evaṁ me vedanā mā ahosīti. Yasmā ca kho bhikkhave vedanā anattā tasmā vedanā ābādhāya saṁvattati na ca labbhati vedanāya evaṁ me vedanā hotu evaṁ me vedanā mā ahosīti. …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Mục Lục & Lời Giới Thiệu

Kinh Vô Ngã Tướng

KINH VÔ NGÃ TƯỚNG (Anattalakkhaṇa Sutta) Thiền sư Mahasi Sayadaw – Phạm Kim Khánh dịch Mục Lục Kinh Vô Ngã Tướng Lời nói đầu I- Thân Phần nhập đề bài kinh Lời dạy của Ðức Phật: bắt đầu bài kinh Lầm tưởng thân là tự ngã Tại sao thân nầy …

Xem Ngay

Kinh Vô Ngã Tướng – Chương: Thân

Kinh Vô Ngã Tướng

THÂN -ooOoo- Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Ðức Thế Tôn, bậc Ứng Cúng, đấng Chánh Biến Tri. Tất cả những giáo lý hay những tín ngưỡng ngoài Phật Giáo đều nằm trong hạng những giáo thuyết tin tưởng vào một bản ngã trường tồn, attā. Họ chủ …

Xem Ngay

11 LOẠI NHÂN DUYÊN KIẾP TRƯỚC AI CŨNG NÊN BIẾT

11 LOẠI NHÂN DUYÊN KIẾP TRƯỚC AI CŨNG NÊN BIẾT

1.️. Người kiếp này may mắn có địa vị, được quyền cao chức trọng, là người có quyền, có thế: Bởi Kiếp trước đều là những người lễ phép, biết kính trọng Phật Pháp Tăng mà đến. 2.️. Người kiếp này giàu sang phú quý: Thì Kiếp trước cũng đều …

Xem Ngay

10 VIỆC KHÔNG THỂ ĐỢI TRONG ĐỜI NGƯỜI…!!!

10 VIỆC KHÔNG THỂ ĐỢI TRONG ĐỜI NGƯỜI

Đời người có rất nhiều việc bỏ lỡ mất sẽ làm thay đổi vận mệnh của bản thân và không kịp bù đắp lại được. Khi không thể bù đắp lại được người ta sẽ cảm thấy vô cùng hối tiếc. Những năm tháng về già lại càng cảm thấy …

Xem Ngay

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC

NGÀY THẬP TRAI TỤNG KINH ĐƯỢC PHƯỚC là ngày Thập Trai, quý vị nhớ ăn chay, giữ giới, trì tụng Kinh Địa Tạng, làm các việc thiện và tránh các việc ác để tăng trưởng công đức lành. “Lại vầy nữa, này Phổ Quảng Trong mỗi tháng những ngày : …

Xem Ngay

BẢO TẤT ĐỊA THÀNH PHẬT ĐÀ LA NI KINH

Phạn Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm ngự dưới cây Thất Bảo Như Ý Thọ Vương ,bên …

Xem Ngay