Trung Nguyễn

Nhiều Niềm Tin, Một Chân Lý

nhiều niềm tin một chân lý

New York, USA – Khi tôi là một thiếu niên ở Tây Tạng, tôi cảm thấy rằng Đạo Phật của chính tôi phải là một tôn giáo tốt nhất – và những tôn giáo khác là kém hơn làm sao ấy. Bây giờ tôi thấy tôi đã ngây thơ như …

Xem Ngay

Hòa bình bắt đầu trong tâm

hòa bình bắt đầu trong tâm

Hòa bình bắt đầu từ trong tâm. Bất cứ ai muốn sống một cách hòa bình phải bắt đầu hành động trên việc làm tĩnh lặng tâm thức, tư tưởng và lo lắng. Có nhiều kỷ thuật để làm như thế; dĩ nhiên một trong những điều này là thiền …

Xem Ngay

Năng lực của tập trung

năng lực của tập trung

I/ ĐỊNH LỰC PHẦN MỘT Khi là còn là một thiếu niên, tôi đã thấy một kính hội tụ (gương lồi) đối cháy một mãnh giấy như thế nào khi ánh sáng của mặt trời được tập trung trên nó. Lửa chỉ có thể bùng lên khi tia nắng được …

Xem Ngay

Hạnh Nguyện Lắng Nghe

hạnh nguyện lắng nghe

Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai (nhĩ căn) của chúng ta giống …

Xem Ngay

Nổi Giận

Nổi Giận

Nếu bạn giận dữ bạn tạo những nghiệp nhân tiêu cực và những điều đó sẽ tạo nên địa ngục và khổ đau. Nếu bạn không có giận hờn, dính mắc, và si mê, sẽ không có địa ngục. Điều này có nghĩa là những người ấy đang giúp đở …

Xem Ngay