Trung Nguyễn

Năng lực của tập trung

năng lực của tập trung

I/ ĐỊNH LỰC PHẦN MỘT Khi là còn là một thiếu niên, tôi đã thấy một kính hội tụ (gương lồi) đối cháy một mãnh giấy như thế nào khi ánh sáng của mặt trời được tập trung trên nó. Lửa chỉ có thể bùng lên khi tia nắng được …

Xem Ngay

Hạnh Nguyện Lắng Nghe

hạnh nguyện lắng nghe

Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai (nhĩ căn) của chúng ta giống …

Xem Ngay

Nổi Giận

Nổi Giận

Nếu bạn giận dữ bạn tạo những nghiệp nhân tiêu cực và những điều đó sẽ tạo nên địa ngục và khổ đau. Nếu bạn không có giận hờn, dính mắc, và si mê, sẽ không có địa ngục. Điều này có nghĩa là những người ấy đang giúp đở …

Xem Ngay

48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

48 đại nguyện của đức phật adida

1/ Nguyện Thứ Nhứt: Khi tôi thành Phật, Trong nước tôi, không có ngục hình, Hay loài ngạ quỉ, súc sanh, Không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vầy, Thề không thành Phật lời này không sai. 2/ Nguyện Thứ Hai: Nhân dân trong …

Xem Ngay

Thực Hành Hạnh Bố Thí

Thực Hành Hạnh bố thí

Ngay từ buổi đầu giáo đoàn mới thành lập, Đức Phật đã dạy: “Hãy ra đi, các Tỳ-kheo, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên …

Xem Ngay

Phương Pháp Niệm Phật Thành Tựu

Phương pháp niệm phật thành tựu

1. LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT Kinh nói: “Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trùng ba, Dục thoát luân hồi khổ, Tảo cấp niệm Di Đà”. Tạm dịch: “Sông ái rộng ngàn thước, Biển khổ muôn trùng sóng, Muốn thoát khổ luân hồi, Hãy mau niệm Di …

Xem Ngay

Khẩu Xà, Tâm Phật ??

Khẩu Xà Tâm Phật

Theo đạo Phật thì trong 10 nghiệp lớn của con người, có 4 nghiệp từ miệng gây ra đó là nói dối; nói lời hung ác; nói lưỡi đôi chiều và nói lời thêu dệt. Không khó để nhận thấy, đây là 4 lỗi khá dễ gặp trong những cuộc …

Xem Ngay

10 điều tối kỵ để tránh Khẩu Nghiệp

Tu khẩu nghiệp

1/ Đa ngôn (nhiều lời) Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót). Trong cuốn “Mặc Tử” có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi ông: “Nói …

Xem Ngay

Sự Linh Ứng Của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Sự Linh Ứng Của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Có 3 nguồn gốc mà Bồ tát Quán Âm xuất hiện: 1/ Ngài xuất hiện trong kinh điển Đại thừa rất sớm, sau Phật khoảng 500 năm. Bản kinh nổi tiếng đó là Kinh Pháp Hoa – phẩm Phổ môn, nói về hạnh nguyện Bồ tát Quán Âm mà ta …

Xem Ngay