Trung Nguyễn

Hòa bình bắt đầu trong tâm

hòa bình bắt đầu trong tâm

Hòa bình bắt đầu từ trong tâm. Bất cứ ai muốn sống một cách hòa bình phải bắt đầu hành động trên việc làm tĩnh lặng tâm thức, tư tưởng và lo lắng. Có nhiều kỷ thuật để làm như thế; dĩ nhiên một trong những điều này là thiền …

Xem Ngay

Năng lực của tập trung

năng lực của tập trung

I/ ĐỊNH LỰC PHẦN MỘT Khi là còn là một thiếu niên, tôi đã thấy một kính hội tụ (gương lồi) đối cháy một mãnh giấy như thế nào khi ánh sáng của mặt trời được tập trung trên nó. Lửa chỉ có thể bùng lên khi tia nắng được …

Xem Ngay

Hạnh Nguyện Lắng Nghe

hạnh nguyện lắng nghe

Nghe là sự vận hành tự nhiên của một cơ thể bình thường. Thế nhưng sự vận hành này tuy tự nhiên nhưng không phải hoàn toàn phóng túng, bừa bãi, vô tổ chức…mà có chọn lọc. Chúng ta có thể ví lỗ tai (nhĩ căn) của chúng ta giống …

Xem Ngay

Nổi Giận

Nổi Giận

Nếu bạn giận dữ bạn tạo những nghiệp nhân tiêu cực và những điều đó sẽ tạo nên địa ngục và khổ đau. Nếu bạn không có giận hờn, dính mắc, và si mê, sẽ không có địa ngục. Điều này có nghĩa là những người ấy đang giúp đở …

Xem Ngay

48 ĐẠI NGUYỆN CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

48 đại nguyện của đức phật adida

1/ Nguyện Thứ Nhứt: Khi tôi thành Phật, Trong nước tôi, không có ngục hình, Hay loài ngạ quỉ, súc sanh, Không bao giờ có sanh thành nơi đây. Tôi nguyện không được như vầy, Thề không thành Phật lời này không sai. 2/ Nguyện Thứ Hai: Nhân dân trong …

Xem Ngay

Thực Hành Hạnh Bố Thí

Thực Hành Hạnh bố thí

Ngay từ buổi đầu giáo đoàn mới thành lập, Đức Phật đã dạy: “Hãy ra đi, các Tỳ-kheo, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên …

Xem Ngay

Phương Pháp Niệm Phật Thành Tựu

Phương pháp niệm phật thành tựu

1. LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT Kinh nói: “Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trùng ba, Dục thoát luân hồi khổ, Tảo cấp niệm Di Đà”. Tạm dịch: “Sông ái rộng ngàn thước, Biển khổ muôn trùng sóng, Muốn thoát khổ luân hồi, Hãy mau niệm Di …

Xem Ngay