Trung Nguyễn

Thực Hành Hạnh Bố Thí

Thực Hành Hạnh bố thí

Ngay từ buổi đầu giáo đoàn mới thành lập, Đức Phật đã dạy: “Hãy ra đi, các Tỳ-kheo, đem sự tốt đẹp lại cho nhiều người, đem hạnh phúc đến cho nhiều người. Vì lòng từ bi, hãy đem sự tốt đẹp, lợi ích và hạnh phúc cho chư Thiên …

Xem Ngay

Phương Pháp Niệm Phật Thành Tựu

Phương pháp niệm phật thành tựu

1. LỢI ÍCH CỦA SỰ NIỆM PHẬT Kinh nói: “Ái hà thiên xích lãng, Khổ hải vạn trùng ba, Dục thoát luân hồi khổ, Tảo cấp niệm Di Đà”. Tạm dịch: “Sông ái rộng ngàn thước, Biển khổ muôn trùng sóng, Muốn thoát khổ luân hồi, Hãy mau niệm Di …

Xem Ngay

Khẩu Xà, Tâm Phật ??

Khẩu Xà Tâm Phật

Theo đạo Phật thì trong 10 nghiệp lớn của con người, có 4 nghiệp từ miệng gây ra đó là nói dối; nói lời hung ác; nói lưỡi đôi chiều và nói lời thêu dệt. Không khó để nhận thấy, đây là 4 lỗi khá dễ gặp trong những cuộc …

Xem Ngay

10 điều tối kỵ để tránh Khẩu Nghiệp

Tu khẩu nghiệp

1/ Đa ngôn (nhiều lời) Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra, vì thế không nên nói quá nhiều, đa ngôn tất thất (nói nhiều ắt sẽ có sai sót). Trong cuốn “Mặc Tử” có ghi chép rằng, học trò của Mặc Tử từng hỏi ông: “Nói …

Xem Ngay

Sự Linh Ứng Của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Sự Linh Ứng Của BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Có 3 nguồn gốc mà Bồ tát Quán Âm xuất hiện: 1/ Ngài xuất hiện trong kinh điển Đại thừa rất sớm, sau Phật khoảng 500 năm. Bản kinh nổi tiếng đó là Kinh Pháp Hoa – phẩm Phổ môn, nói về hạnh nguyện Bồ tát Quán Âm mà ta …

Xem Ngay

Bát tà đạo, con đường đưa tới khổ đau !

Bát tà đạo, con đường đưa tới khổ đau !

Có thể là từ trước đến nay chưa có ai nói khổ tập (nguyên nhân của nỗi khổ) là lề lối sống. Khổ đau là do lối sống của ta dựa trên những tà kiến. Ví dụ, nếu thấy ta và con ta là hai thực thể khác nhau mà …

Xem Ngay