Trung Nguyễn

Sự tha thứ

sự tha thứ

Xin hãy dành một thời gian ngắn để đọc những lời chia sẻ sau: Sự tha thứ là gì? “Tha thứ là một hình thái của hiện thực. Nó không có nghĩa là từ chối, giảm thiểu, hoặc biện minh cho những gì người khác đã làm cho bạn hoặc …

Xem Ngay

Hạnh phúc trong tầm tay bạn

hạnh phúc trong tầm tay bạn

Người càng cao tuổi càng hiểu được “hạnh phúc” rất đáng trân trọng, và cũng hiểu rõ mỗi con người không luôn có đủ hạnh phúc, hơn một nữa là tương quan trực tiếp với cá tánh của bạn, về vấn đề bạn có tài sản nhiều hay ít không …

Xem Ngay

Nhiều Niềm Tin, Một Chân Lý

nhiều niềm tin một chân lý

New York, USA – Khi tôi là một thiếu niên ở Tây Tạng, tôi cảm thấy rằng Đạo Phật của chính tôi phải là một tôn giáo tốt nhất – và những tôn giáo khác là kém hơn làm sao ấy. Bây giờ tôi thấy tôi đã ngây thơ như …

Xem Ngay

Hòa bình bắt đầu trong tâm

hòa bình bắt đầu trong tâm

Hòa bình bắt đầu từ trong tâm. Bất cứ ai muốn sống một cách hòa bình phải bắt đầu hành động trên việc làm tĩnh lặng tâm thức, tư tưởng và lo lắng. Có nhiều kỷ thuật để làm như thế; dĩ nhiên một trong những điều này là thiền …

Xem Ngay