Trung Nguyễn

Cám ơn hoa đã vì ta nở

cám ơn hoa đã vì ta nở

Lời tác giả: Bài này đã viết cách nay gần 3 năm. Nay trích đăng lại gửi đến các báo và trang lưới điện toán, đặc biệt kính tặng Tăng thân Làng Mai vừa bị trục xuất khỏi tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam ngày 27.9.2009. Nội …

Xem Ngay

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng

Hóa Giải Lòng Oán Hận Sâu Nặng

Tất cả chúng ta hãy đồng khích lệ lẫn nhau. Người xưa nói “nhiên tắc thánh nhân, thường thọ thiên hạ chi trách” là người tốt, học thánh hiền, đi con đường chánh pháp, ắt sẽ có nhiều người đố kỵ, hủy báng, nhục mạ, chúng ta phải chịu trách …

Xem Ngay

Sự tha thứ

sự tha thứ

Xin hãy dành một thời gian ngắn để đọc những lời chia sẻ sau: Sự tha thứ là gì? “Tha thứ là một hình thái của hiện thực. Nó không có nghĩa là từ chối, giảm thiểu, hoặc biện minh cho những gì người khác đã làm cho bạn hoặc …

Xem Ngay

Hạnh phúc trong tầm tay bạn

hạnh phúc trong tầm tay bạn

Người càng cao tuổi càng hiểu được “hạnh phúc” rất đáng trân trọng, và cũng hiểu rõ mỗi con người không luôn có đủ hạnh phúc, hơn một nữa là tương quan trực tiếp với cá tánh của bạn, về vấn đề bạn có tài sản nhiều hay ít không …

Xem Ngay

Nhiều Niềm Tin, Một Chân Lý

nhiều niềm tin một chân lý

New York, USA – Khi tôi là một thiếu niên ở Tây Tạng, tôi cảm thấy rằng Đạo Phật của chính tôi phải là một tôn giáo tốt nhất – và những tôn giáo khác là kém hơn làm sao ấy. Bây giờ tôi thấy tôi đã ngây thơ như …

Xem Ngay