Kinh Điển

VĂN THỈNH CHUÔNG ĐẠI HỒNG

thích nhất hạnh

Kệ Chuông: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Xướng Kệ: Thích Pháp Niệm Ba nghiệp lắng thanh tịnh Gởi lòng theo tiếng chuông Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nguyện tiếng chuông này …

Chi tiết »

KINH HIỀN NHÂN

kinh hiền nhân

Tôi được đọc cuốn “HIỀN NHÂN” này trong một buổi chiều mưa gió. Gió mưa rầu rĩ, nhắc tôi nhớ lại thời xưa; bao cảnh tượng xa xăm dồn dập thi nhau kéo về, gây cho trí óc tôi một cảm giác mênh mang, bao la không bờ bến. Vâng, …

Chi tiết »

KINH ĐẠI BÁO PHỤ MẪU TRỌNG ÂN

kinh-dai-bao-phu-mau-trong-an

Tán hương Lư Hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân, Chư Phật hải hội tất dao vân. Tuỳ xứ kiết tường vân, Thành ý phương ân, Chư Phật hiện toàn thân. Nam-mô Hương-Vân cái Bồ-Tát. (3 lần) Khai Kinh Kệ Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu Nghìn muôn ức …

Chi tiết »

Kinh Lăng Nghiêm – Niệm Phật Viên Thông

Hán dịch: Sa Môn Bát Lặc Mật Đế Soạn dịch: Sa Môn Thích Hồng Nhơn Lời Tựa Pháp môn Tịnh Độ rất nhiều Pháp tu, nhưng chỉ có Pháp niệm Phật Viên Thông của Bồ Tát Đại Thế Chí là bước công phu rất thân thiết và hữu hiệu cấp …

Chi tiết »

Kinh Xưng Tán Tịnh Ðộ Phật Nhiếp Thọ

kinh xung tán tịnh độ nhiếp thọ

(Ðại Chánh Tân Tu Ðại Tạng kinh, quyển 12, kinh số 367) Ðại Ðường Tam Tạng pháp sư Huyền Trang (1)vâng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán Chứng nghĩa: Thượng Tọa Thích Nguyên Trí Viện Chủ Chùa Bát Nhã (Santa Ana) Tôi nghe như thế này: Một thời, …

Chi tiết »

KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

kinh dị dặc

Ngài Tam Tạng Pháp sư Nghĩa Tịnh đời nhà Đường phụng chiếu dịch ra chữ Hán Ta nghe như vầy : Một thuở nọ Đức Bạc Già Phạm ở tại núi Thứu Phong, trong thành Vương Xá, cùng với các bậc đại Bí-sô đều câu hội đông đủ. Khi ấy, …

Chi tiết »

Kinh Viên Giác

kinh viên giác

Sa Môn Phật Đà Đa La dịch từ Phạn ngữ sang Hán ngữ Tỳ Kheo Thích Duy Lực dịch từ Hán ngữ sang Việt ngữ và lược giải Từ Ân Thiền Đường, California Hoa Kỳ, xuất bản năm 1991 —o0o— Phần 1: Tôi nghe như vầy: Một thuở Phật nhập …

Chi tiết »