BỐN ĐIỀU PHẬT KHÔNG LÀM ĐƯỢC

Chuyện kể rằng, một hôm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dẫn các đệ tử của mình đi đến một vùng quê nhỏ. Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng chan hòa, chim muông hót vang, hương thơm dìu dịu. Đức Phật cùng các đệ tử ngồi lại trên thảm cỏ bên bờ sông, cùng ngắm vạn vật đua chen sức sống.

Bỗng có một đệ tử cất tiếng hỏi Đức Phật Tất Đạt Đa: “Thưa Đức Thế Tôn, ngài có đầy thần thông và từ bi, cớ sao trên đời vẫn còn quá nhiều chúng sinh chịu khổ vậy?”.

Đức Phật thoáng nhìn người đệ tử, mỉm cười đầy từ bi rồi ôn tồn giảng: “Ta dẫu có thần thông lớn ngần nào nhưng cũng có bốn điều vẫn là không thể làm được”. Các đệ tử vô cùng băn khoăn: “Thưa Đức Thế Tôn, đó là những việc gì ạ?”.
Đức Phật trầm ngâm một hồi, đoạn nói: Bốn điều ấy chính là:

1/ Một là NHÂN QUẢ không thể đổi thay, người gieo nhân nào thì gặt quả ấy, không ai có thể nhận thay được chỉ có tự thân tu tập mới chuyển hoá được, Ta chỉ là bậc Đạo Sư chỉ đường, có chịu đi hay không còn tuỳ thuộc vào cá nhân mỗi người.

2/ Hai là TRÍ TUỆ không thể cho, ai muốn có đều phải tự mình tu học.

3/ Ba là PHẬT PHÁP không thể diễn tả, chỉ có thể dựa vào thực chứng mà thôi.

4/ Bốn là KHÔNG CÓ NHÂN DUYÊN thì không thể độ, người không có duyên thì không bao giờ nghe được những lời ta giảng”. Mưa trời tuy lớn, cây không rễ khó mà thấm nước. Phật môn tuy rộng mở, khó độ người vô duyên.”
Các đệ tử nghe xong ai nấy đều bừng ngộ.