Trung Nguyễn

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn

Thật Hiền tôi, một kẻ xuất gia phàm phu, đã bất tiếu lại ngu hèn, khóc mà lạy, khẩn thiết khuyến cáo đại chúng hiện tiền, cũng như nam nữ có đức tin thuần thành trong thì vị lai. Xin quý vị thương xót, gia tâm một chút mà nghe …

Xem Ngay

Bồ Tát Hạnh Trong KINH VIÊN GIÁC

Bồ Tát Hạnh Trong Kinh Viên Giác

Chúng ta phải nhận ra, mọi lời thuyết pháp của chư Phật đều nhằm chỉ thẳng tâm, không nên bám chặt vào tên và lời, bởi đó chỉ là ngón tay đưa lên, còn đích chúng ta thấy phải là mặt trăng vằng vặc vượt ra khỏi giới hạn của …

Xem Ngay

Bồ Đề Tâm – SỰ VIÊN THÀNH CỦA PHẬT PHÁP

Sự Viên Thành Của Phật Pháp

Trang trải tình thương đến chúng sanh cần thiết vô cùng, không còn gì để nghi ngờ điều đó nữa. Tình thương là điều quan trọng của bồ đề tâm, là thái độ của bồ tát đạo, là con đường bình an, là pháp thiền dễ tu nhất. Không có …

Xem Ngay

Bố Thí Ba La Mật

Bố Thí Ba La Mật

1. Mở Ðầu Ða số chúng ta ngày nay hầu như không còn biết bố thí, cúng dường một cách trong sạch và lợi ích nữa! Bố thí là bố thí chứ có gì mà trong sạch với không trong sạch? Nói như vậy không phải là Phật tử! Nếu …

Xem Ngay

Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo

37 pháp hành bồ tát đạo

Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Con đem thân khẩu ý chí tâm đảnh lễ vị đạo sư vô thượng và (thủ hộ chủ) ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Trong khi quán chiếu sự bất lai bất khứ của vạn pháp, ngài chuyên tâm nỗ lực đem lại …

Xem Ngay

Tìm hiểu về Kinh Dược Sư

tim hieu ve kinh duoc su

Thế giới của đức Phật Dược Sư cũng được gọi là “thế giới Cực Lạc” vì các cá nhân và đoàn thể tại đây luôn sống trong sự an lành và siêng làm việc thiện ích, dưới sự hướng dẫn của Phật và Bồ-tát. Cõi Phật Dược Sư còn gọi …

Xem Ngay

Đạo ở Đời

Đạo ở Đời

Bằng lòng từ bi và trí tuệ, bên cạnh việc luôn khuyến khích chúng sanh hướng đến mục đích tối hậu là giải thoát khổ đau sanh tử luân hồi, đức Phật cũng không quên nhắc nhở các đệ tử của mình, đặc biệt là hàng cư sĩ tại gia …

Xem Ngay

Thơ | Phút Trải Lòng

Này em cứ trải lòng mình Dẫu từng khóc tủi với nghìn đau thương! Niềm đau, nỗi khổ là sương Sẽ tan tựa sóng trùng dương vỗ bờ Này em, chớ sống hững hờ Ơn người mở lượng tóc tơ một lần Giữa đời có bốn cái ân Dầu khôn …

Xem Ngay

MƯỢN HOA CÚNG PHẬT

Mượn Hoa Cúng Phật

Ngày xưa có một cô bé mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Không ai nuôi nấng, cô phải đi ăn xin ngoài chợ. Khi màn đêm buông xuống, cô lấy chiếu quấn vào người nằm ngủ đơn côi giữa những túp lều ngoài chợ. Mùa Phật Đản năm ấy, nghe …

Xem Ngay

Thâm Ý Qua Hình Tượng PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà

Thâm Ý Quan Hình Tượng PHẬT A DI ĐÀ DANH HIỆU. – Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được. …

Xem Ngay