Trung Nguyễn

Phước Báo Hiện Tiền

Phước Báo Hiện Tiền

Thuở xưa có một cặp vợ chồng rất nghèo khổ, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, thường bị đói lạnh bức bách mà không làm gì khác hơn để thay đổi tình thế được. Tuy họ đi khắp nơi tìm việc khó nhọc để làm, nhưng việc làm …

Xem Ngay

CHÙA HUYỀN KHÔNG – Huế

Chùa Huyền Không 1

HƠI THỞ NHẬT BẢN TRÊN ĐẤT CỐ ĐÔ Huế có lẽ là địa danh quy tụ những ngôi chùa nổi tiếng mang cảnh quan và kiến trúc độc đáo không nơi nào sánh bằng. Ngoài những ngôi cổ tự hàng trăm năm như chùa Linh Mụ, chùa Từ Hiếu, còn …

Xem Ngay

Khẩu Nghiệp Là Nghiệp Nặng Nhất

Khẩu Nghiệp

Phật dạy: Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất của đời người. Hoạ từ miệng mà ra. Khẩu Nghiệp Nặng: – Ăn không nói có – Nói lời hung ác – Nói lưỡi đôi chiều – Nói lời thêu dệt Khẩu Nghiệp Nhẹ: – Ăn uống cầu kỳ (cứ con gì …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 9

Kinh Hiền Ngu Quyển 9

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Chín Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục lục: 41. Ưu Bà Tư 42. Con ngộ sát cha 43. Tu Đạt làm Tinh Xá 44. Lặc Na Sà Gia 45. Cá trăm đầu 46. Tịnh Cư Thiên 40/ Phẩm thứ bốn mươi A NAN TỔNG …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 8

Kinh Hiền Ngu Quyển 8

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Tám Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 38. Cái Sự 39. Đại Thí tát biển 40. A Nan Tổng Trì 38/ Phẩm thứ ba mươi tám CÁI SỰ Chính tôi được nghe: Một thời đức Phật ở nước La Duyệt Kỳ, tại Tinh …

Xem Ngay

Kinh Hiền Ngu Quyển 7

Kinh Hiền Ngu Quyển 7

Kinh Hiền Ngu Quyển Thứ Bảy Việt dịch HT Thích Trung Quán Mục Lục: 31. Đại Kiếp Tân Ninh 32. Tỷ Khưu Ni Vi Diệu 33. Lê Kỳ Di 34. Thiết đầu La Kiện Ninh 35. A Du Ca 36. Bảy Lọ vàng 37. Sai Ma 31/ Phẩm thứ ba …

Xem Ngay