Mười Lần Trót Lỡ – Thơ Thích Pháp Hòa

Lỡ Sinh Vào Chốn Bụi Hồng

Thì Xin Đi Trọn Một Vòng Cho Xong

Lỡ Con, Lỡ Vợ ,Lỡ Chồng

Thì Xin Sống Trọn Đẹp Lòng Đôi Bên

——-

Lỡ Mang Danh Nghiệp Vang Rền

Tất Nhiên Phải Chịu Mũi Tên Tỵ Hiềm

Lỡ Làm Một Chiếc Que Diêm

Sáng Đời Một Chút Lửa Tim Mặn Nồng

———

Lỡ Đi Vào Chốn Cõi Không

Tôn Thờ Lý Tưởng Vững Lòng Ban Sơ

Lỡ Vào Chơi Một Ván Cờ

Cớ Sao Lại Nỡ Ơ Thờ Cuộc Chơi

———

Lỡ Làm Thân Phận Con Người

Thì Xin Sống Trọn Một Đời Phù Sinh

Lỡ Tơ Vương Một Chữ Tình

Thì Xin Yêu Trọn Những Gì Đáng Yêu

——–

Lỡ Thương Lời Kinh Sớm Chiều

Thì Xin Muôn Thuở Ghi Điều Dạy Răn

Lỡ Gửi Thân Trốn Nhọc Nhằn

Áo CA SA Thoát Nguyện Dần Thoát Ly.

Thầy Thích Pháp Hòa