TỪ MỘT CHỮ THÍCH

Cũng là chữ Thích đi đầu

Mà đằng sau có muôn màu khổ, vui..

Thích tiền, đời mãi ngược xuôi

Hạnh phúc quanh quẩn lui hui với tiền.

Chán rồi, thì lại Thích Tiên

Gặp Tiên, bảo bỏ dấu huyền mới thương!

Thích Danh lồng lộng bốn phương

Thế.. còn đánh đổi phong sương kiếp trần

Thích phiêu bồng cuộc ái ân

Tử, sinh lũy kiếp bội phần xuống, lên.

Thích nhớ mà chẳng thích quên

Tự mình giam ngục triền miên sống sầu.

Thích ngũ dục, thích truy cầu

Tìm vui trong khổ nghiệp sâu chất chồng

Thích hưởng thụ, thích đèo bồng

Một ngày Phước tận đời trong úa tàn,

Thích làm ác, thích làm càng

Lưới trời bủa xuống.. oán than, giận mình!!

Thích vơ vét tận tâm tình

Trắng tay, đối diện vạn nghìn khổ đau.

– Cũng là chữ Thích đi đầu

Thích bao đạo lý nhiệm mầu xa xưa

Thích hành thiện, thích đi chùa

Thích san sẻ, thích ngăn ngừa ác nhân,

Thích cười hơn thích giận sân

Đời bao bất thiện dần dần nhạt phai.

Thích giúp người lúc chẳng may

Về sau khổ nạn bỗng.. tay ai chìa..

– Thích đơn giản, thích quay về

Cõi lòng thanh tịnh Bồ Đề không xa.

Chuyện gì cũng Thích cho qua

Ngàn hoa chẳng đẹp bằng hoa nụ cười.

Mỗi ngày biết ” Tạ ơn đời “

Sống tùy duyên hạnh, thảnh thơi, khoan từ

Bỏ dấu cộng, thích dấu trừ

Thuyền tâm một sớm tạ từ bến mê..

– Nẻo luân hồi dứt lê thê

Thích và không thích.. đưa về một phương

Sống không thủ, xả, vui, buồn

Mê thay áo Ngộ, cội nguồn bao la…

Như Nhiên TTT