Bồ Tát Tại Gia – Thầy Thích Pháp Hòa

Một bài giảng rất hay của thầy, xin đại chúng ba nghiệp lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Check Also

thầy thích pháp hòa

PHẢI CHĂNG NGƯỜI HIỀN LÀ CÓ ĐỨC?

HỎI: Thưa thầy, người hiền phải là người có đức hay không? ĐÁP: Hiền là …