Bồ Tát Tại Gia – Thầy Thích Pháp Hòa

Một bài giảng rất hay của thầy, xin đại chúng ba nghiệp lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

Check Also

Liễu tri cục lạc

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa – CA. Ngày 21.2.2020

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa ̣(Chùa Văn Thù, Riverside, CA. Ngày …