Bồ Tát Tại Gia – Thầy Thích Pháp Hòa

Một bài giảng rất hay của thầy, xin đại chúng ba nghiệp lắng lòng nghe, lắng lòng nghe

0 0 vote
Article Rating

Check Also

sự hành trì hằng ngày - thích pháp hòa

Sự Hành Trì Hằng Ngày – Thầy Thích Pháp Hòa

Trong Phật Pháp, chúng ta có chữ ” Chỉ Trì, Tác Trì “. Nghĩa là …