Thơ – Thích Pháp Hòa

Ngồi Thiền Trên Tảng Đá Xanh,

Gió Ngàn Di Dộng Muôn Cành Nở Hoa

Nắng Vàng Nhè Nhẹ Bay Qua,

Mây đang gợn sóng trên tà áo ai

Xuyên qua bao dặm đường dài,

Gió ơi ngưng lại ta hỏi mấy câu

Đêm Đêm hứng giọt sương sầu,

Lá xa nguồn cội biết đâu lối về

Hồn ơi thức tỉnh cơn mê,

Mắt đừng ô nhiễm mắt ơi

Tai không nghe mãi chuyện đời thị phi

Chân ơi dừng lại đừng đi

Để tâm lắng động những gì đã qua