Tag Archives: Thích Pháp Hòa

Viên Âm – Thầy Thích Pháp Hòa

viên âm - thích pháp hòa

Thân Người Khó Được, Phật Pháp khó Nghe, Thiện Tri Thức Khó Gặp, Hảo Đạo Tràng Năng Phục Viên Âm – Thầy Thích Pháp Hòa Để cùng nhau góp phần đẩy bánh xe pháp và chuyển tải những bài giảng hửu ích của Thầy đến người thân và bạn bè …

Xem Ngay

Pháp Giáo Hóa Của Phật Thầy Thích Pháp Hòa

pháp giáo hóa của thầy thích pháp hòa

Ba nghiệp nắng thắng tình, gửi lòng theo tiếng chuông. Nguyện người nghe tịnh thức, vượt thoát nẻo đâu buồn. nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, khắp nơi u tối mọi người loài nghe. …. Để cùng nhau góp phần đẩy bánh xe pháp và chuyển tải những bài …

Xem Ngay