Người Tu Như Ánh Trăng Thầy Thích Pháp Hòa Cleveland, Ohio

Mặt Trăng nó mọc vào ban đêm, cũng như người tu, định tĩnh là do vắng lặng nội tâm. Sự thanh tịnh của nguồn tâm, ở trong chỗ càng khó khăn, chúng ta cần cẩn thận chừng mực….

Để cùng nhau góp phần đẩy bánh xe pháp và chuyển tải những bài giảng hửu ích của Thầy đến người thân và bạn bè , xin bấm like, share, và đăng ký ( SUBSCRIBE )

www.thichphaphoa.ca Facebook:

www.bit.ly/TVTruclam

Check Also

Liễu tri cục lạc

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa – CA. Ngày 21.2.2020

Liễu Tri Cực Lạc – Thầy Thích Pháp Hòa ̣(Chùa Văn Thù, Riverside, CA. Ngày …