Chùa Thiên Linh – 22/06/2020

Cám ơn tấm lòng của các quý huynh đệ – 

CHÙA Thiên Linh – tại quận 12

  • Địa chỉ: 18 Hà Huy Giáp, Thạnh Xuân, Quận 12, Hồ Chí Minh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

chùa thiên linh

Check Also

quyên góp

Số tiền đã nhận

Cám ơn tấm lòng của tất cả mọi người. Mình sẽ cật nhật chính xác …