Chùa Thiên Linh – 22/06/2020

Cám ơn tấm lòng của các quý huynh đệ – 

CHÙA Thiên Linh – tại quận 12