Thiện Nguyện – Sư Cô Chúc Từ 13-03-2021

Gửi một chút tấm lòng của mình giúp Sư Cô nuôi dưỡng những đứa trẻ có cảnh đời bất hạnh

Bạn Trinh, Bạn Trung ( 2.000.000đ )

Mọi người có tấm lòng giúp đỡ có thể gửi qua, mình sẽ chuyển tận tay cho Sư Cô

Ngân hàng Vietcombank – chi nhánh Tân Bình HCM

STK: 0071 0010 60021

NGUYEN VAN TRUNG

thiện nguyện