Xuân Đâu Còn Rộn Rã – ” Bùng Vỡ – Thích Nữ Minh Tâm “

Người phiêu lãng quên tìm về nguồn cội

Hoá thân làm câu sấm của tình yêu

Rồi một hôm người khóc giữa hồn chiều

Câu thanh thoát quên bao nhiêu ngày tháng.

 

Hơi đêm vắng như thở dài ngao ngán

Kiếp phù sinh sao vắng lặng chốn người

Và mùa Xuân không rộn rã tiếng cười

Ai đã chết trong lời thơ chân thật.

 

Dục vọng ấy trong mắt người đã tắt

Vì hôm nay người mỏi gót đam mê

Vì hôm nay thuyền Giải Thoát đón về

Mây đỉnh Ngộ dục cuồng si hoà Đạo.

 

Xem thêm:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

Phần 18