Triết Lý Vụn – ” Bùng Vỡ – Thích Nữ Minh Tâm “

Mãnh Lực Tình Yêu,

Nói không được.

Mãnh Lực Đồng Tiền,

Nói không hết,

Mãnh Lực Thần Chết,

Nói không đúng,

An Lạc Thiền Định,

Nói không cùng tận.

A Di Đà Phật! A Di Đà Phật!

Mây trời trôi dạt muôn phương,

Ánh trăng bàng bạc hơi sương mịt mù,

Mộng ngày xanh đã phù du,

Mà sao tôi vẫn từng thu lạnh lung,

Nỗi nhớ thương vẫn nghìn trùng,

Trời cao biển rộng mịt mùng cánh chim.

Quỳnh Anh

 

Xem thêm:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Phần 7

Phần 8

Phần 9

Phần 10

Phần 11

Phần 12

Phần 13

Phần 14

Phần 15

Phần 16

Phần 17

Phần 18

 

Check Also

nhừng ngày lễ phật trong năm

CÁC NGÀY LỄ PHẬT GIÁO TRONG NĂM

Trong quá trình phát triển, tuy Phật giáo được phân chia thành nhiều hệ phái …