Tag Archives: Đạo Ca

THI CA 15 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO ĐỊNH HUỆ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH QUẢ BỒ ĐỀ NIẾT BÀN

đạo ca chương 15

Phiên âm: Tông diệc thông, thuyết diệc thông Định tuệ viên minh bất trệ không Phi đản ngã kim độc đạt liễu Hằng sa chư Phật thể giai đồng Dịch nghĩa: Chánh giáo giỏi, thuyết giáo hẳn là sâu sắc Định tuệ tròn, sẽ không vướng CÓ và KHÔNG Không riêng tôi, có …

Xem Ngay