Tag Archives: Đạo Ca

THI CA 2 – CÁI THẤY CỦA NGƯỜI CHỨNG ĐẠO VỀ NHƠN PHÁP

đạo ca chương 2

Phiên âm: Chứng thực tướng vô nhơn pháp Sát na diệt khước a tỳ nghiệp Nhược tương vọng ngữ cuống chúng sanh Tự chiêu bạt thiệt trần sa kiếp Dịch nghĩa: Chứng “thật tướng thấy rõ cõi đời “vô tướng” VÔ TƯỚNG đồng với ‘vạn pháp giai không” Tướng “PHÁP”, “NHƠN” …

Xem Ngay

THI CA 1 – Cái Thấy Của Người Chứng Đạo

đạo ca chương 1

TIỂU DẪN CHỨNG ĐẠO CA là tác phẩm thi ca được viết ra, nói lên trình độ nhận thức chân lý, khả năng thiền quán tư duy sâu sắc của tác giả đối với chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật. Tác phẩm có năm mươi sáu (56) …

Xem Ngay