Trung Nguyễn

Thằng Mơ – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

thằng mơ

Hình ảnh quê cha đất tổ trong trí thằng Mơ là câu chuyện kể đi kể lại đã mòn nhẵn của bà nội. Đó là câu chuyện bắt đầu từ một vùng quê hương heo hút miền Trung, nơi mà trồng cho được một vồng khoai sắn phải mất ba …

Xem Ngay

Bình Minh – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

bình minh

Tiếng trẻ khóc ngân vang lời vĩnh cửu Từ nguyên sơ sông máu thắm đồng xanh Tôi là cỏ trôi theo giòng thiên cổ Nghe lời ru nhớ mãi buổi bình minh Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ Uống sương khuya tìm sinh lộ viễn trình Khi nắng …

Xem Ngay

Thảo Đường – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

thảo đường

Phiêu phiêu bạch hạc xung vân tiêu Húc nhật quang minh vạn sắc thiều Chiếu diệu tam thiên biên pháp giới Từ bi cứu độ nghiệp nhân tiêu Thảo Đường cư sĩ —————————– Vạn lý thiên không bạch hạc triển bày ly trần cấu Bá trượng thâm sơn cổ tùng …

Xem Ngay