Mười lạy mùa xuân cho vạn vật hồi sinh

Mười lạy mùa xuân

Lạy đức Từ phụ Phật-đà-da
Bỏ xuân thế tục, khoác ca-sa
Tìm xuân vĩnh cửu cho trần thế
Muôn loài hồi sinh trong hoan ca.

Lạy Pháp vô thượng Đạt-ma-da
Con đường viễn ly khổ Ta-bà
Quét sạch trần gian điên đảo mộng
Hương trầm giải thoát quyện nghìn xa.

Lạy bậc xuất trần Tăng-già-da
Bỏ vui thế tục, sống ly gia
Nối gót cha lành trên đường giác
Hoằng dương chánh đạo, xuân muôn nhà.

Lạy ơn Tiên Tổ, ơn Mẹ Cha
Sinh-dưỡng, thương con kiếp sống này
Lại gieo duyên lành theo đường chánh
Cho con làm người sống đời ngay.

Lạy ơn Thầy dạy, ơn Sư trưởng
Dạy con từng chữ, từng lời hay
Trí – Đức vun bồi, gương đạo hạnh
Hồi sinh nơi con tính Phật đầy.

Lạy ơn Đất nước cưu mang tôi
Chở che, ổn định đời sống lành
Lạy ơn Quê hương, nơi cắt rốn
Nguyện sớm hồi sinh xuân thái bình.

Lạy Thiện tri thức hành lợi tha
Nhắc nhở bạn lành sống an hòa
Gieo mầm hạnh phúc, dẹp mầm khổ
Nguyện người an lạc xuân đơm hoa.

Lạy thay Kẻ ác gieo nghiệp dữ
Nguyện mùa xuân đến mở lòng ra
Cùng người trần gian theo lẽ thiện
Trổ lộc từ bi, hoa trái lành.

Lạy thay Bạn bè khắp năm châu
Người còn, kẻ mất, biết nơi đâu!
Đã từng một thuở chung trường lớp
Xin nguyện hồi sinh mộng ban đầu.

Lạy thay bao Người thương yêu tôi
Chia xẻ, lắng nghe, luôn vỗ về…
Tình yêu nuôi dưỡng hồn thơ mộng
Nguyện người hưởng xuân vui tràn trề.

Mười lạy mùa xuân, hướng mười phương
Lòng người mở hội ngập tình thương
Đất trời mênh mông gom một mối
Vạn vật hồi sinh xuân miên trường.

Mồng Một Tết Giáp Thân, 2004.

Thơ Vĩnh Hảo