Mẹ Của Tôi – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

mẹ của tôi

Từng giọt máu cưu mang

Mẹ đưa con vào đời,

Từng hơi thở yêu thương

Mẹ cho con sự sống,

Con lớn khôn bay bổng

Mẹ thân xác mõi mòn,

Ý thức kịp quay về

Ôm Mẹ già lịm tắt.

Con người Sanh, Tử biệt,

Vốn định luật Vô Thường,

Thấu triệt lý Duyên Sinh,

Khổ, Không, và Vô Ngã.

Con hứa thầm với Mẹ,

Đường Đạo quyết dấn thân,

Mẹ chứng giám cho con,

Và cùng con tiến bước.

“Mẹ Con Không Ly Cách.”

Kính dâng Mẹ của con

Tỳ Khưu Ni Thích nữ Minh Tâm