Trung Nguyễn

Thảo Đường – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

thảo đường

Phiêu phiêu bạch hạc xung vân tiêu Húc nhật quang minh vạn sắc thiều Chiếu diệu tam thiên biên pháp giới Từ bi cứu độ nghiệp nhân tiêu Thảo Đường cư sĩ —————————– Vạn lý thiên không bạch hạc triển bày ly trần cấu Bá trượng thâm sơn cổ tùng …

Chi tiết »