Thư Viện Tỳ Khưu Ni Thích Nữ Minh Tâm

Mùi Rêu Đá – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Mùi Rêu Đá

Ngắt ngọn rau chừng động giấc sương Trần vai nghĩa địa góc trăng buồn Thịt da người giữa cơn bèo bọt Cổng nứa, rào tre tuổi lớn khôn! Cỏ mọc vô tâm, hồn hóa dại Đại bàng rụng cánh chết trên non Nửa đêm ngựa hí đời sương tuyết Mà …

Xem Ngay

Mặt Người – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

mặt người

Những bóng đè trên vùng cổ tích Bà tiên thoát nạn đã im lời Lụa là cơm áo đời thêu dệt Bỗng hiện nguyên hình một tả tơi! Những lần giông bão từ đâu tới Lại phá tan tành những thắm tươi Những miệng đói lòng sôi nước bọt Mùa …

Xem Ngay