Mùa Thu Về Trên Cựu Kim Sơn – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

mùa thu trên cưu kim sơn

Mây ngủ chiều hôm một giấc nồng,
Bâng khuâng hồn nhớ dáng thu phong,
Bóng ai? Nhỏ qua đường xa đến . . .
Như nở mùa hoa . . . . ngập cả lòng.

Ôm mãi trong tôi một khỏang trời . . .
Rừng xưa vang bóng, lá thu rơi!
Thóang nghe . . . hương tỏa – bên triền núi,
Quang cảnh chiều hôm, thật tuyệt vời . . .

Đây gió thu về bên áng mây,
Hàng thông vi vút . . . lá rừng cây,
Thiền sư đang ngắm hòang hôn xuống,
Chân lý dường như ở đâu đây.

Tôi đến thăm người buổi hòang hôn,
Thầm nghe thương nhớ thóang qua hồn,
Dang tay ôm lấy trời thương tiếc,
Xiết chặt tình thơ . . . nở nụ hôn!

Đây chén trà xanh ngát vị thiền,
Mơ trong tôi thấy cả thiên nhiên,
Phải chăng non nước trong lòng cả?
Tựa chén trà xanh – buổi hùynh tuyền?

Người tiễn tôi về tối mùa thu,
Mây giăng đầu núi, bóng hoang vu . . .
Cô đơn nằm ngủ, nghe thương nhớ,
Mỗi bước đường xa . . . . thóang mịt mù . . .

Mùa Thu về trên Cựu Kim Sơn,
Thiền sư đang ngắm buổi hòang hôn,
Nghe thông reo gió hương thiền vị,
Sương tỏa đầu non, ngập cả hồn . . .

Cao Nguyên (thăm Tu Viện Kim Sơn tối mùa Thu 08/28/86)