Sống Chết – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Sống Chết

Cuộc đời như một giấc mơ

Tỉnh ra mái tóc bạc phơ trên đầu

Tuyệt mù xanh thẳm ngàn dâu

Gío tung cát bụi tìm đâu lối về

Sống là thực hay là ảo mộng

Chết đau buồn hay chính thực yên vui

Cứ hằng đêm tôi nghĩ mãi không thôi

Chẳng biết nữa mình sống hay là chết

Hòang lương nhất mộng phù du kiếp

Sinh tử bi hoan thục giác tri

Sống với chết là cái chi chi

Lý huyền nhiệm nghìn xưa mấy ai từng biết

Có lẽ sống cũng là đương chết

Bởi sống trong tôi mà chết cũng trong tôi

Chết đeo mang từ lúc thai phôi

Nào đâu phải đến nấm mồ mới chết

Vì lẽ ấy sống tôi không sợ chết

Vẫn thung dung sống chết từng giây

Nhìn cuộc đời sương tuyết khói mây

Lòng thanh thản như chim hoa người gỗ

Giữa biển trầm luân gió dồi sóng vỗ

Thân tung kia xanh ngất từng cao

Sống với chết nào khác chiêm bao

Lý “Nhất dị” là hào quang bất diệt.

(thơ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ)