Mùi Rêu Đá – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

Mùi Rêu Đá

Ngắt ngọn rau chừng động giấc sương

Trần vai nghĩa địa góc trăng buồn

Thịt da người giữa cơn bèo bọt

Cổng nứa, rào tre tuổi lớn khôn!

Cỏ mọc vô tâm, hồn hóa dại

Đại bàng rụng cánh chết trên non

Nửa đêm ngựa hí đời sương tuyết

Mà trút tàn hơi vệt đá mòn!

Bia mộ rùng mình đêm động thổ

Trẻ già lam lũ đứng lang thang

Hắt hiu xanh một mùa đom đóm

Bay chập chờn theo lối dở dang . . .

Đàn ông tóc mọc dài như chổi

Con nít mười hai đã rụng răng

Miếng nhai cắn rợn mùi rêu đá

Còn trợn trừng đau miếng nhục nhằn! . . .

Thi sĩ Phương Triều