Tag Archives: Thơ

Lòng Mẹ Đáy Trăng

lòng mẹ đáy trăng

Trăng đâu rồi mà trăng lặn; mẹ đâu rồi mà mẹ chưa về?! Tìm một đáy trăng dưới hồ không thấy; Tìm một lòng mẹ giữa đời không nguôi. Một bữa trăng đi là một đêm bóng tối; Một lần vắng mẹ là một ngày buồn thiu. Trăng có về …

Xem Ngay

Mười lạy mùa xuân cho vạn vật hồi sinh

Lạy đức Từ phụ Phật-đà-da Bỏ xuân thế tục, khoác ca-sa Tìm xuân vĩnh cửu cho trần thế Muôn loài hồi sinh trong hoan ca. Lạy Pháp vô thượng Đạt-ma-da Con đường viễn ly khổ Ta-bà Quét sạch trần gian điên đảo mộng Hương trầm giải thoát quyện nghìn xa. …

Xem Ngay

Bình Minh – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

bình minh

Tiếng trẻ khóc ngân vang lời vĩnh cửu Từ nguyên sơ sông máu thắm đồng xanh Tôi là cỏ trôi theo giòng thiên cổ Nghe lời ru nhớ mãi buổi bình minh Buổi vô thủy hồn tôi từ đáy mộ Uống sương khuya tìm sinh lộ viễn trình Khi nắng …

Xem Ngay