Tag Archives: Bắc Một Nhịp Cầu

Chiếc Thân Tứ Đại

chiec than tu dai

Chiếc thân tứ đại khói Sinh họat thế gian mây Thành công khối nước đá Thất bại chùm bọt tan. Nhục vinh bong bóng nứơc Thương ghét hạt sương mai Khổ vui trong giấc mộng Lành dữ bóng chim bay. Tháng ngày cái chớp mắt Còn mất bóng trăng lay …

Xem Ngay

Lòng Mẹ Đáy Trăng

lòng mẹ đáy trăng

Trăng đâu rồi mà trăng lặn; mẹ đâu rồi mà mẹ chưa về?! Tìm một đáy trăng dưới hồ không thấy; Tìm một lòng mẹ giữa đời không nguôi. Một bữa trăng đi là một đêm bóng tối; Một lần vắng mẹ là một ngày buồn thiu. Trăng có về …

Xem Ngay

Mười lạy mùa xuân cho vạn vật hồi sinh

Lạy đức Từ phụ Phật-đà-da Bỏ xuân thế tục, khoác ca-sa Tìm xuân vĩnh cửu cho trần thế Muôn loài hồi sinh trong hoan ca. Lạy Pháp vô thượng Đạt-ma-da Con đường viễn ly khổ Ta-bà Quét sạch trần gian điên đảo mộng Hương trầm giải thoát quyện nghìn xa. …

Xem Ngay

Thằng Mơ – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

thằng mơ

Hình ảnh quê cha đất tổ trong trí thằng Mơ là câu chuyện kể đi kể lại đã mòn nhẵn của bà nội. Đó là câu chuyện bắt đầu từ một vùng quê hương heo hút miền Trung, nơi mà trồng cho được một vồng khoai sắn phải mất ba …

Xem Ngay