Chiếc Thân Tứ Đại

chiec than tu dai

Chiếc thân tứ đại khói

Sinh họat thế gian mây

Thành công khối nước đá

Thất bại chùm bọt tan.

Nhục vinh bong bóng nứơc

Thương ghét hạt sương mai

Khổ vui trong giấc mộng

Lành dữ bóng chim bay.

Tháng ngày cái chớp mắt

Còn mất bóng trăng lay

Chung cuộc cơn gió thoảng

Viên mãn bầu trời trong.

Thiền sư Thích Thanh Từ