Trung Nguyễn

Thâm Ý Qua Hình Tượng PHẬT A DI ĐÀ

Phật A Di Đà

Thâm Ý Quan Hình Tượng PHẬT A DI ĐÀ DANH HIỆU. – Đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ ở cõi Cực-lạc phương tây A Di Đà có nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ. Nghĩa là hào quang và tuổi thọ của Ngài không thể lường được. …

Xem Ngay

Thâm Ý Qua Hình Tượng BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Thâm Ý Qua HÌnh Tượng Bồ Tát Địa Tạng

Địa Tạng có nghĩa an nhẫn, bất động như đại địa; tư duy sâu xa kín đáo như kho tàng bí mật. Các vị Bồ-tát khác phần nhiều hiện thân cư sĩ, đặc biệt Bồ tát Địa Tạng hiện thân vị Tỳ-kheo. Bởi vì bản nguyện của Ngài là cứu …

Xem Ngay

Thâm Ý Qua Hình Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm

Ý Nghĩa qua hình tượng quán thế âm bồ tát

Quán Thế Âm, nghĩa là quán sát tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để độ cho họ thoát khổ. Bồ-tát Quán Thế Âm hiện thân của đức từ bi. Muốn nói lên tình thương chân thành tha thiết nhất trong con người, không tình thương nào qua …

Xem Ngay

ĐỪNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁU

ĐỪNG HƯỞNG HẾT PHƯỚC BÁU

Trước đây, tôi có quen một vị thầy biết xem tướng số rất nổi tiếng. Thầy nói với tôi, trong mấy chục năm xem số cho người, phàm những ai giàu sớm thì thường chết sớm hoặc cuối đời không đâu vào đâu cả. Khi đó tôi không hiểu vì …

Xem Ngay

Tu Là Tìm Lỗi Của Chính Mình

tu là tìm lỗi của chính mình

TU THÌ PHẢI SỬA THÌ MỚI LÀ TU: Sửa tính tham lam thành bố thí. Sửa tính ganh tị thành hoan hỷ. Sửa tính ích kỷ thành vị tha. Sửa tính vô tâm thành hòa nhã. Sửa tính cố chấp thành buông xả. Sửa tính khinh khi thành kính mến. …

Xem Ngay

CÒN 1 CHỮ “AN”

thầy pháp hòa

Lẳng lặng mà nghe, Để mà AN ỔN Phước báu không tổn, Luôn luôn AN LÀNH Khỏi phải đua tranh, AN CƯ lạc nghiệp Chẳng ai bì kịp, Đó là AN NHIÊN Bản tánh lương hiền, AN YÊN mà sống Tánh hay nổi nóng, AN HÒA được sao Tranh thấp …

Xem Ngay