Tag Archives: Thích Nữ Minh Tâm

Mười lạy mùa xuân cho vạn vật hồi sinh

Lạy đức Từ phụ Phật-đà-da Bỏ xuân thế tục, khoác ca-sa Tìm xuân vĩnh cửu cho trần thế Muôn loài hồi sinh trong hoan ca. Lạy Pháp vô thượng Đạt-ma-da Con đường viễn ly khổ Ta-bà Quét sạch trần gian điên đảo mộng Hương trầm giải thoát quyện nghìn xa. …

Xem Ngay

Thằng Mơ – [ Bắc Một Nhịp Cầu ]

thằng mơ

Hình ảnh quê cha đất tổ trong trí thằng Mơ là câu chuyện kể đi kể lại đã mòn nhẵn của bà nội. Đó là câu chuyện bắt đầu từ một vùng quê hương heo hút miền Trung, nơi mà trồng cho được một vồng khoai sắn phải mất ba …

Xem Ngay