Bát Nhã Tâm Kinh – Lời Cảm Ơn và Giới Thiệu

lời cảm tạ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Nguyện đem công đức pháp thí này hồi hướng về:

-Bổn Sư: Sư Bà Viện Chủ chùa Phước Hải (Sàigòn, Quận 10, Việt Nam) được tăng long phước thọ, viên mãn hạnh nguyện.

-hương linh song thân được tiêu diêu lạc cảnh và tất cả pháp giới chúng sinh trọn thành chánh quả.

Ðồng thời xin chân thành cám ơn:

-Thầy Thích Huệ Không (Michigan, USA)

-Giáo sư Ðào Ðức Hoàng (Montreal, Canada)

đã tận tâm góp ý,  tra cứu thêm tài liệu và khuyến khích ủng hộ chúng tôi.

Kính chúc qúi vị thành tựu lý tưởng và an lạc.

Chân thành cảm niệm công đức của tất cả qúi Phật tử xa gần đã ủng hộ công tác Pháp thí này trong suốt mấy năm qua và đặc biệt công đức của Ðạo hữu Trần mạnh Hùng (pd Tuệ Cường) đã tận tâm giúp đỡ tôi rất nhiều về mọi mặt để hoàn thành những tác phẩm dịch thuật của tôi từ bao năm qua và phổ biến lên mạng lưới internet www.bachhac.net website.

Kính nguyện Chư Phật gia hộ cho qúi đạo hữu thân tâm thường an lạc và tinh tấn.

Tỳ khưu Ni Thích nữ Minh Tâm cẩn bút

Many thanks to my former Professor at New Delhi University, Dr. K.T. S. Sarao, who has encouraged me a lot when I was in India and now has helped me to search through graphology difficult Sanskrit and Pàli words in order to translate correctly this famous book of Osho.

I really appreciate his kindness.

All my prayers and best wishes to him and living beings in the Buddha’s love and protection.

Sister T.n. Minh Tâm

Trong khoảng không gian vô biên, cuộc hạnh hội với Sư Cô Minh Tâm tại chùa Phước Long (Connecticut) và sự trao đổi cùng Sư Cô trong ý niệm tinh thần Ðạo Pháp đã để lại trong tôi nhiều hình ảnh đẹp.  Tuy giữa hai lãnh vực dị biệt, Huệ Không tôi vẫn cảm nhận về Sư Cô đã có một quan niệm rất sâu rộng và cao thượng, dầu Sư Cô là Ni giới; nhưng đầy đủ tánh khí cùng với lòng phấn đấu trong hai thái cực Ðạo – Ðời.

Về mặt thế gian pháp, Sư Cô đã đem hết sở học cống hiến cho xã hội nhân sinh thêm phần tươi sáng, còn về mặt Ðạo thì Sư Cô cũng đặt hết tâm lực vào những tác phẩm dịch thuật hay tự viết ngõ hầu chia xẻ trong ý niệm đạo vị cùng qúi pháp lữ trên tinh thần ngưỡng mộ Phật Pháp, cho nên trong những tác phẩm đã xuất bản của Sư Cô như: Osho, Những Thánh Tích Phật giáo tại Ấn Ðộ, Ngón Tay Chỉ Ðường, Trong Ðộng Tuyết Sơn, Không Nước Không Trăng, Bùng Vỡ, v.v.  tinh thần và tánh khí chân thực, trong sáng đó lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đen tối của xã hội và cũng chẳng ngoài một điểm “Tinh Minh” theo tinh thần “Bát Nhã”.  Bởi thế, Sư Cô đã không quản ngại khó nhọc về việc học hành và nhiều phương diện khác, trực chỉ một mục đích duy nhất là góp một chút cho đời trong triết học văn chương và cho Ðạo trong tinh thần Bát Nhã bất diệt.

Qua ý niệm sơ giao cùng tâm cảm niềm thơ văn trong tay bút, đồng thời có hữu duyên có đọc qua những tác phẩm của Sư Cô đã xuất bản trong thời gian qua, Huệ Không tôi muốn viết vài lời với bạn tri âm là: “Văn chương thi phú khó thành câu, còn nếu đã thành câu rồi thì ý nghĩa càng khó hơn,” bởi vậy tôi rất cảm thông sự hy sinh của Sư Cô và xin cầu chúc Sư Cô được gặp nhiều thắng duyên trên bước đường hành Ðạo.

Ðôi lời tóm lược, cảm nhận người pháp lữ và xin mạo muội chân thành chia xẻ cùng qúi độc giả trong tinh thần Ðạo Pháp, Triết Học, Văn Chương và Thi Phú.

Liễu liễu văn thi kệ,

Minh nguyệt trừng sơn đỉnh

Thủy lặng thính Thanh Khê

Ngã tri ngã Tâm Minh.

 

Xem tiếp

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10