Home / Phật Dạy (page 4)

Phật Dạy

Ba Mươi Hai Tướng Tốt & Tám Mươi Vẻ Đẹp

32 tưởng tốt

Ba mươi hai tướng: 1.Dưới lòng bàn chân bằng phẳng. 2.Dưới bàn chân có hình bánh xe ngàn cọng. 3.Các ngón tay búp măng dài đẹp. 4.Gót chân no tròn. 5.Ngón tay ngón chân có màng da liền lạc. 6.Tay chân mềm mại. 7.Bắp chân như chân nai chúa. 8.Xương …

Chi tiết

20 ÐIỀU KHÓ TRONG CUỘC SỐNG

20 điều khó trong cuộc sống

Phật dạy làm người có 20 điều khó: 1. Nghèo nàn bố thí là khó. 2. Giàu sang học đạo là khó. 3. Bỏ thân mạng quyết chết là khó. 4. Thấy được kinh Phật là khó. 5. Sanh vào thời có Phật là khó. 6. Nhẫn sắc, nhẫn dục …

Chi tiết

Đức Tin – Lời Đức Phật Dạy

đức tin lời phật dạy

ĐỨC TIN Khi nói về đức tin, Ðức Phật đã dạy về 10 cơ sở của đức tin chân chánh: 1) Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết. 2) Chớ vội tin điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. 3) Chớ vội …

Chi tiết