Lời khuyên của Đức PHẬT để các người nữ nên tránh về tình yêu và tình dục

“Biết thân như bọt nước,
Ngộ thân là như huyễn,
Bẻ tên hoa của ma,
Vượt tầm mắt thần chết

.” Kinh Pháp Cú, phẩm 4: Phẩm Hoa

“Thân như bọt nước” là thân dễ bị biến mất như bọt nước ý nói là thân dễ bị hủy hoại theo luật vô thường của Phật giáo. Thân bao gồm tứ đại (là bốn yếu tố đất, nước, gió, lửa tượng trưng cho thịt, máu, hơi thở và hơi nóng trong cơ thể, nếu một trong bốn yếu tố đó bị thiếu thì hồn lìa khỏi xác) và ngũ uẩn nên dễ bị mất đi.

“Ngộ thân là như huyễn” ý nói là nhận biết thân chỉ là giả chứ không có thật, sau khi qua đời ai cũng phải bỏ thân giả đó lại chỉ còn lại phần hồn chờ đầu thai sang kiếp khác hoặc có thể cảnh giới khác.

“Bẻ tên hoa của ma” ý nói là Ma vương hay ma quân dùng người nữ làm ‘mồi ngon’, làm mũi tên bắn để hại người tu hành, bậc tu hành có Trí huệ biết là người nữ này bị ma dựa, bị ma xui khiến nên không bị mắc mưu, do đó bậc tu hành không bị ma hãm hại.

“Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say, tham nhiễm,
Bị thần chết mang đi,
Như lụt trôi làng ngủ.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 4: Phẩm Hoa

“Các loại hoa” là hoa lớn, hoa nhỏ hay là thân thể của người nữ để thỏa mãn lòng dâm dục của người nam. “Như lụt trôi làng ngủ” ý nói là tánh mạng người nam tham dâm dục đã bị thần chết cướp đi bất ngờ theo luật vô thường. Như ngôi làng đang say ngủ không đề phòng nên nước lũ lụt bất ngờ ập đến cuốn trôi những ngôi nhà và dân làng đi.

loi phat day

Người nhặt các loại hoa,
Ý đắm say tham nhiễm,
Các dục chưa thỏa mãn,
Ðã bị chết chinh phục.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 4: Phẩm Hoa

Lòng dâm dục cũng giống như thức ăn, khi no nê rồi thì thỏa mãn không muốn nữa, khi thiếu thốn thì lại muốn thỏa mãn tiếp. Nhưng có sự khác biệt lớn là nếu thiếu ăn thì chết còn lòng dâm dục không thỏa mãn thì không đến nỗi chết. Nếu có đủ Trí huệ và kỷ luật thì có thể dễ dàng vượt qua.

lời phật dậy

 “Hãy xem bong bóng đẹp,
Chỗ chất chứa vết thương,
Bệnh hoạn nhiều suy tư,
Thật không gì trường cửu.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 11: Phẩm Già

Thân thể như cái bong bóng thổi phồng to ra, có đến 70% của cơ thể là nước. Bên ngoài gồm có túi da bao bọc, bên trong toàn những thứ bất tịnh và có vi trùng. Nếu các vị soi kiếng hiển vi một miếng máu hay một miếng nước bọt thì các vị sẽ thấy đầy dẫy nhiều thứ vi trùng trong đó. Bên trong cơ thể người nữ là bộ xương, rồi sau đó đến thịt da, rồi sau đó mới đến quần áo bao bọc ngoài cùng. Cơ thể người nữ ngày đêm có chín lỗ bất tịnh đang thải những chất dơ: Hai lỗ mắt, lỗ miệng, lỗ mũi, hai lỗ tai, lỗ tiểu tiện, lỗ đại tiện và lỗ chân lông. Thân của người nam cũng đầy dẫy những bất tịnh như vậy.

phật dạy về người nữ

148. “Sắc này bị suy già,
Ổ tật bệnh, mỏng manh,
Nhóm bất tịnh, đỗ vỡ,
Chết chấm dứt mạng sống.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 11: Phẩm Già

 

lời phật dậy
149. “Như trái bầu mùa thu,
Bị vất bỏ quăng đi,
Nhóm xương trắng bồ câu,
Thấy chúng còn vui gì?”

Kinh Pháp Cú, phẩm 11: Phẩm Già

“Nhóm xương trắng bồ câu” Có ý nói là những cái xương trắng như lông bồ câu. Sau một thời gian ngắn sẽ bị hủy hoại dần dần, rồi sau đó sẽ bị biến mất trên mặt đất.

 

lời phật dạy người nữ
150. “Thành này làm bằng xương,
Quét tô bằng thịt máu,
Ở đây già và chết,
Mạn, lừa đảo chất chứa.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 11: Phẩm Già

Mạn là kiêu mạn, tự cao. Lừa đảo là những dối gian về thân, khẩu, ý. Với ví dụ ở trên thì xương như kèo, cột của nhà, da như mái tranh và tường nhà.

phật dậy về phụ nữ
151. “Xe vua đẹp cũng già.
Thân này rồi sẽ già,
Pháp bậc thiện, không già.
Như vậy bậc chí thiện
Nói lên cho bậc thiện.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 11: Phẩm Già

Thân người nữ rồi cũng sẽ già và bệnh. Pháp của Đức PHẬT đã thuyết cách đây khoảng 2,500 vẫn đúng đắn nhiều thế hệ và nhiều thế kỷ. Do đó Pháp của Đức PHẬT sẽ không già.

phật pháp

152. “Người ít nghe kém học,
Lớn già như trâu đực.
Thịt nó tuy lớn lên,
Nhưng tuệ không tăng trưởng.”

Kinh Pháp Cú, phẩm 11: Phẩm Già

Các vị còn trẻ, còn minh mẫn nên có thể dễ dàng học Phật pháp để tiếp thu và sửa chữa. Nếu các vị cố chấp, nghe Đức PHẬT thuyết đúng quá mà không chịu sửa thì sẽ bị những vần thơ ở trên hay nơi nào khác chế giễu.