z1593946379552_de8aeb30c8afb714e80430d4e6c4bea9

mái ấm chùa diệu pháp

Check Also

Chùa kỳ quang gò vấp

Chùa Kỳ Quang 2 – Gò Vấp

Đến hẹn rồi lại lên , tới ngày cuối tuần thì mình lại không quên …

Trả lời