KINH NHỔ MŨI TÊN SẦU MUỘN

nhổ mũi tên sầu muộn

– Sau cơn bệnh hoành hành ác nghiệt,
Cướp linh hồn hoàng hậu Bát-đà,
Bấy giờ chúa thượng Mun-đa
Vô cùng sửng sốt, xót xa, bàng hoàng.
Vua đau khổ chẳng màng triều chính,
Việc thường ngày cũng định bỏ luôn,
Cả ngày ủ rũ, u buồn,
Ngồi bên thi thể xót thương vợ hiền.
–o0o–

– Gọi thân tín bình sinh như bạn,
Pi-ja-ka thân cận đến ngay,
Đức vua truyền đặt quan tài,
Cái trong lồng với cái ngoài cho lâu.
– Khi công việc trước sau xong cả
Đức vua ngồi buồn bã bi ai,
Xót lòng hiền hữu tâu bày,
Xin vua đến gặp bậc thầy của ông.

– Nhờ Tôn giả Nan-đà chỉ dạy,
Để đức vua thoát nỗi muộn phiền,
Nhà vua thuận ý tấu trình,
Cận thần cho kẻ báo tin dọn đường.
– Để tránh sự bất tường thất lễ,
Để đẹp lòng quan hệ quân vương,
Còn mình chuẩn bị yên cương,
Đến nơi Tôn giả tìm đường giúp vua.
– Nhìn phong thái thượng thừa Tôn giả,
Đã gợi lòng thiện cảm sâu xa,
Đức vua cung kính thật thà,
Tỏ bày hết nỗi xót xa lòng mình.
– Mong Tôn giả tận tình cứu rỗi,
Để cõi lòng thoát nỗi bi ai,
Kiếp người sao lắm đắng cay,
Vô thường sanh diệt đổi thay cuộc đời.
– Tâu đại vương: bị già bị bệnh,
Bị suy tàn, biến hoại, diệt vong,
Ai người mong cảnh đó không,
Thế mà nó tới đừng hòng thoát qua.
– Đã đến lúc tuổi già bệnh hoạn,
Đã chết rồi biến hoại tiêu vong,
Dù cho thương tiếc não nùng,
Không sao ngăn được nó đừng xảy ra.
– Nó không thể vì ta dừng lại,
Quy luật này không loại một ai,
Sinh ra rồi chết một ngày,
Sa-môn thần thánh hay ngay cả trời.
– Tâu đại vương, xin người tâm niệm,
Chẳng riêng vì thân quyến mình đâu,
Già nua bệnh hoạn bấy lâu,
Đến hồi biến hoại đi vào diệt vong.
– Kiếp sống vốn trong vòng sanh tử,
Không cách gì thoát khỏi được đâu,
Quy luật sanh diệt nối nhau,
Vậy nên người chớ thương đau làm gì.
– Xin đại vương chớ vì thương tiếc,
Mà lơi là công việc bỏ bê,
An lòng gác chuyện sầu bi,
Tử sinh, sinh tử có chi bận lòng.
– Duyên cầm sắt nghĩ rằng đã đủ,
Đại vương nên tự chủ lòng mình,
Trở về chấn chỉnh triều đình,
Đừng cho nổi loạn bất bình xảy ra.
– Đừng bi lụy xót xa thương tiếc,
Đau thương thường nối tiếp đau thương,
Bình tâm tỉnh trí lo lường,
Đừng cho tên độc đau thương hại mình.
– Vì quy luật tử sinh muôn thuở,
Đâu phải điều dành để riêng ai,
Vậy nên xin chớ u hoài,
Để tâm yên tĩnh, khổ này sẽ vơi.
– Vua Mun-đa lắng nghe tôn giả,
Bỗng như vừa chợt tỉnh cơn mê,
Dẹp điều phiền muộn sầu bi,
Hiểu rằng sinh tử thường khi vậy rồi.
– Vua cung kính chắp tay khéo hỏi:
Diệu pháp này Ngài gọi tên chi ?
Nan-đà đáp, pháp xả ly:
“Nhổ mũi tên độc sầu bi muộn phiền.”

–o0o–

– Vừa cảm nhận được niềm an lạc,
Đức vua liền khen ngợi lành thay !
Phương thần nhổ muộn sầu này,
Con nhờ pháp ấy mà nay hết sầu.
– Rồi nhà vua vái chào Tôn giả,
Để nói lời từ giã lui ra ;
Quay sang người bạn nói là,
Hỏa thiêu hoàng hậu của ta xong rồi.
– Hãy xây tháp cho người thỏa nguyện,
Kể từ mai mọi chuyện như thường,
Hàng ngày ta lại đăng đường,
Chăm lo triều chính an khương nước nhà.

Check Also

sống theo lời phật

Sống Theo Lời Phật – Thích Nhuận Thạnh ( Phần II )

Mục Lục1 Vắt sữa bò2 Sống chết vô thường3 Cánh chế ngự tâm4 Mưu độc5 …