Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu (Đường triều)

Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ

Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản

Bạch vân thiên tải không du du

Tịnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ

Phương thảo thê thê Anh Vũ châu

Nhật mộ hương quan hà xứ thị

Yên ba giang thượng sử nhân sầu.

———————–

Bản dịch

Lầu Hoàng Hạc ( Dịch )

Hạc vàng ai cỡi đi đâu

Mà nay Hòang Hạc riêng lầu còn trơ

Hạc vàng đi mất từ xưa

Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay

Hán Dương sóng lặng cây lay

Bãi dương Anh Vũ xanh dầy cỏ non

Quê hương khuất bóng hòang hôn

Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai.

Tản Đà

Bài thơ trứ tuyệt “Hoàng Hạc Lâu” này là bài thơ tôi rung động nhất từ khi còn là một cô bé mười lăm tuổi, và cho đến nay, “Hoàng Hạc Lâu” vẫn còn đậm nét trong tôi để trở thành chủ đề “Cánh Hạc Trắng” (Bạch Hạc) của website này.

“Cánh Hạc Trắng” là biểu tượng thanh khiết của những tâm hồn đầy trắc ẩn, thương người, thương đời, thương tất cả chúng sanh và sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân để đáp ứng trọn vẹn cho sự An lạc, Giải Thoát, và Trí Tuệ của vạn loại hữu tình.

“Cánh Hạc Trắng” sẽ đem đến cho tất cả mọi người hương vị Pháp nhũ ngọt ngào tràn đầy sức sống, niềm tin trong tình thương bao la bất tận của Chư Phật.