Tag Archives: Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu

Hoàng Hạc Lâu – Thôi Hiệu (Đường triều) Tích nhân dĩ thừa hoàng hạc khứ Thử địa không dư Hoàng Hạc Lâu Hoàng Hạc nhất khứ bất phục phản Bạch vân thiên tải không du du Tịnh xuyên lịch lịch Hán Dương thụ Phương thảo thê thê Anh Vũ châu …

Xem Ngay